POJEMNIKI DO ZBIÓRKI SKRATEK

Pojemniki 1100 l wg PN-EN 840-3

Pojemnik  do selektywnej zbiórki odpadów  wykonany zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej normami (PN-E N840-3, DIN 30700). Dedykowany różnym grupom segregowanych odpadów.

Wykonanie pojemnika ze stali o odpowiedniej grubości i przetłoczeniach oraz  ocynkowanie ogniowe zapewnia mu dużą wytrzymałość, trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Pojemnik odpowiednio wyprofilowany wewnątrz gwarantuje łatwe opróżnianie go z zawartości i okresowe czyszczenie. Posiada zakręcany otwór spustowy przydatny przy myciu.

Dobrej jakości zestaw jezdny pozwala na łatwe manewrowanie zapełnionym pojemnikiem. Odpowiednio wyważona i spasowana pokrywa daje się otwierać i zamykać z użyciem niewielkiej siły.

Opcjonalne wykonanie pojemnika może uwzględniać różne systemy rozładunku, indywidualne życzenia użytkownika, zamek z kluczem blokujący pokrywę, blokadę kół.

W wersji na skratki pojemnik ten jest zupełnie szczelny.