KONTENERY STALOWE

Kontenery typu MULDA

Kontenery typu MULDA są wykonywane wg norm DIN 30720, SS 3020 lub innych wskazanych przez zamawiającego i dostosowane są do  bramowego systemu załadunku. Pojemność wykonywanych kontenerów jest w zakresie od 1,3 m3 do 10 m3. Kontenery typu MULDA są przeznaczone do składowania i transportu odpadów komunalnych, złomu, gruzu, odpadów przemysłowych. Kontenery występują w wersjach: symetrycznej i asymetrycznej, otwarte lub z klapami, przy uwzględnieniu wymagań indywidualnych dla danego zamówienia.

kontenery_mulda_all

MULDA  ASYMETRYCZNA OTWARTA

kontenery_mulda_rys5

kontenery_mulda_tabela_5

MULDA SYMETRYCZNA OTWARTA

kontenery_mulda_rys1

kontenery_mulda_tabela_1

MULDA SYMETRYCZNA Z KLAPAMI

kontenery_mulda_rys2

kontenery_mulda_tabela_2

MULDA MINI SYMETRYCZNA Z KLAPAMI

kontenery_mulda_rys3

kontenery_mulda_tabela_3

MULDA MINI ASYMETRYCZNA OTWARTA

kontenery_mulda_rys6

kontenery_mulda_tabela_6